Ambulant gezinsbehandelaar en (school)maatschappelijk werk

Werkwijze

Na een eerste contact volgt er een persoonlijk gesprek, een kennismaking/ startgesprek bij je/jullie thuis. Mocht dit niet wenselijk zijn in eerste instantie, dan kan er overlegd worden waar het gesprek wel zal plaatsvinden. Tijdens dit startgesprek gaan we samen kijken welke hulpvraag er ligt, hoe de situatie nu is en wat wenselijk is hoe de situatie er uit zal komen te zien. Daarnaast bekijken we of er wat jou/jullie betreft een klik is en of je/ jullie de begeleiding wilt/willen ontvangen vanuit Rust in Huis. Belangrijk vind ik dat er vertrouwen is, dat je een klik voelt, want alleen maar van daaruit kan verandering/ groei ontstaan. Mocht je verder willen gaan met de begeleiding vanuit Rust in Huis, dan gaan we samen afspraken op papier zetten. Ook bekijken we of we een kort traject, ongeveer 4/5 gesprekken inplannen of dat er een langer traject moet worden ingezet. Je kunt ervoor kiezen om de begeleiding zelf te betalen of om een aanvraag bij je gemeente te doen. (zie kopje “kosten”).  Tijdens het traject wordt een behandelplan en een evaluatie gemaakt van de doelen/ (middelen/ ontwikkel)punten die besproken zijn en de gemaakte afspraken/adviezen.

Rust in Huis

Abida Veurink

Goosdijk 1a
8146 PH Dalmsholte

T: 06-52383412
E: info@rustinhuis.nu